کیسه زباله رولی کوچک

 • ضخیم با دوخت ستاره ای
 • مقاوم در برابر نشت آب
 • محتوی 3 رول
 • 70×50 سانتیمتر 
 • این کیسه‌ها پرفراژ دار بوده و به راحتی از هم جدا می‌شوند. وجود بخش‌های جداکننده پرفراژ باعث می‌شود که به راحتی هر تعداد کیسه که نیاز داشتید را جدا کرده و مورد استفاده قرار دهید. این محصول در یک پاکت کاغذی و دوست دار محیط زیست بسته‌بندی شده و به راحتی قابل استفاده است.

کیسه زباله رولی متوسط

 • ضخیم با دوخت ستاره ای
 • مقاوم در برابر نشت آب
 • محتوی 3 رول
 • 75×55 سانتیمتر این کیسه‌ها پرفراژ دار بوده و به راحتی از هم جدا می‌شوند. وجود بخش‌های جداکننده پرفراژ باعث می‌شود که به راحتی هر تعداد کیسه که نیاز داشتید را جدا کرده و مورد استفاده قرار دهید. این محصول در یک پاکت کاغذی و دوست دار محیط زیست بسته‌بندی شده و به راحتی قابل استفاده است.

کیسه زباله رولی بزرگ

 • ضخیم با دوخت ستاره ای
 • مقاوم در برابر نشت آب
 • محتوی 3 رول
 • 85×65 سانتیمتر این کیسه‌ها پرفراژ دار بوده و به راحتی از هم جدا می‌شوند. وجود بخش‌های جداکننده پرفراژ باعث می‌شود که به راحتی هر تعداد کیسه که نیاز داشتید را جدا کرده و مورد استفاده قرار دهید. این محصول در یک پاکت کاغذی و دوست دار محیط زیست بسته‌بندی شده و به راحتی قابل استفاده است.
Saudi ArabiaIran