دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند در سال جدید خورشیدی سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم اما در سال 1398 و با اندوه فراوان شاهد وقوع سیلاب مخرب و ویرانگر در چندین استان کشور عزیزمان هستیم، وسعت حادثه به حدی است که حجم زیادی از کمک ها را برای جبران خسارات می طلبد و امسال ما در مجموعه تولیدی مجلل پلاستیک با شما همراه هستیم تا با اهدا هزینه های مربوط به هدایای سال جدید شمسی گوشه کوچکی از دردها و مصائب این عزیزان را کاهش دهیم.
نگاه مهربان خدا، بدرقه راه همه کسانی که یا با قلم، یا با قدم، همراه روزهای سخت مصیبت دیدگان و مرهمی بر زخمها و دردهایشان هستند.

سال نو مبارک – مجموعه تولیدی مجلل پلاستیک