کیسه فریزر

محصول جدید
 1. 250 گرم 
 2. 35×25 سانتیمتر
 3. دارای پرفراژ قوی
 4. دارای لایه ضخیم 
 5. تهیه شده از بهترین مواد اولیه
 6. مناسب برای نگهداری مواد غذایی در 18-  درجه سانتیگراد به بالا 
 7. کاملاً بهداشتی 
 8. استفاده آسان تا آخرین برگ 
 9. دوخت بسیار قوی 
 10. شفافیت بسیار بالا 

کیسه فریزر

300 گرم
 1. 300 گرم 
 2. 35×25 سانتیمتر
 3. دارای پرفراژ قوی
 4. دارای لایه ضخیم 
 5. تهیه شده از بهترین مواد اولیه
 6. مناسب برای نگهداری مواد غذایی در 18-  درجه سانتیگراد به بالا 
 7. کاملاً بهداشتی 
 8. تعداد در کارتن 30 عدد 
 9. دوخت بسیار قوی 
 10. شفافیت بسیار بالا